Enter your keyword

Chị Phượng, Quận 1

Chị Phượng, Quận 1

IN Gia đình, Nhà phố
Investor Name:
Chị Phượng
Published Date:
29-09-2023
Location:
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Value:
Architecture:
Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng ANZA
About Project

Thiết kế và thi công phần thô, hoàn thiện nhà ở riêng lẻ.