Enter your keyword

Nhà ở Hàn Hải Nguyên, Quận 11

Nhà ở Hàn Hải Nguyên, Quận 11

IN Gia đình, Nhà phố
Investor Name:
Mr Huy
Published Date:
04-10-2023
Location:
Hàn Hải Nguyên, Quận 11
Value:
Architecture:
About Project

Cung cấp vật tư và nhân công thi công phần thô, lắp đặt và hoàn thiện nhà ở gia đình Mr. Huy, đường Hàn Hải Nguyên, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh