Enter your keyword

Holm 10

Holm 10

IN Gia đình
Investor Name:
Mr. Hùng
Published Date:
15-06-2024
Location:
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Value:
1.400.000.000 đ
Architecture:
LQ International Co.
About Project

Hồ bơi kết cấu bê tông cốt thép. Hoàn thiện bằng đá sọc dưa Nghệ An.

Hệ thống lọc tuần hoàn. Nước tràn bề mặt xuống các mương tràn và trả về hầm cân bằng. Thông qua hệ thống lọc nước gồm bầu lọc cát, lọc tinh, điện phân muối trả nước vào lại hồ thông qua mắt trả thành và đáy hồ.

Hồ bơi được kết hợp với hệ sục khí massage – jacuzzi.

Theo yêu cầu của chủ đầu tư là nước phải được lọc từ 6:00AM đến 6:00PM. AnZa đã thiết kế 2 hệ thống lọc độc lập, chạy “so le” giờ với nhau, thông qua hệ thống hẹn giờ.