Enter your keyword

Hồ bơi 4 mùa CenDeluxe Hotel 5*

Hồ bơi 4 mùa CenDeluxe Hotel 5*

IN Dự án
Investor Name:
CenDeluxe Hotel
Published Date:
15-06-2022
Location:
TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Value:
Architecture:
About Project

Thiết kế kỹ thuật, cung cấp vật tư và nhân công thi công, nâng cấp hồ bơi thông thường thành hồ bơi 4 mùa cho khách sạn CenDeluxe, tiêu chuẩn 5* tại TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Nội dung công việc:

  1. Thiết kế kỹ thuật thi công
  2. Thi công mới Phòng kỹ thuật, hầm cân bằng, bệ để máy gia nhiệt cho hồ bơi
  3. Cung cấp vật tư và nhân công thi công